Skip to main content


mardi 15 août 2023

17:00
Sint-Martinuskerk Haringe,
Haringe

Alain De Rudder & Jan Vermeire

België

La Belgique

Belgium

Alain De Rudder studeerde achtereenvolgens aan het Lemmensinstituut in Leuven, het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel en de Staatliche Hochschule für Musik in Karlsruhe. In 1990 werd hij geselecteerd voor het European Comunity Youth Orchestra waar hij tot in 1992 speelde met dirigenten als Claudio Abbado, Vladimir Ashkenazy, Carlo Maria Giulini en Charles Dutoit.

Sinds 1992 is hij solo-trompettist van deFilharmonie en is hij geregeld te gast bij het NDR-Sinfonieorchester Hamburg, het Symfonieorkest van de Hessische Rundfunk in Frankfurt, het Mahler Chamber Orchestra en het Lucerne Festival Orchestra.

Als solist werkte Alain meermaals samen met deFilharmonie, het Ensemble Modern, de Budapest strings, de Trondheim soloists, het Würtembergisches Kammerorchester Heilbronn en het China National Symphony Orchestra.

Alain is actief als solo-trompettist op historische instrumenten bij het Orchestre des Champs-Elysées en is ook lid van verschillende ensembles zoals het orkest van het Collegium Vocale Gent en Il Gardellino. Sinds 2012 doceert hij historische trompet aan het MAGO in Antwerpen.

Jan Vermeire (°1968) studeerde orgel bij Robert Deleersnyder aan de Muziekacademie van Veurne en later bij Hubert Schoonbroodt aan de Franstalige afdeling van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. Hij volgde daarnaast regelmatig les bij de Hongaars-Weense muziekpedagoge Hedda Szamosi. Hij studeerde koordirectie bij Florian Heyerick aan het Koninklijk Conservatorium van Gent.

Van 1994 tot 2011 was hij organist van de Sint-Walburgakerk te Veurne. Sinds december 2011 is hij organist-titularis van de modernistische Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk te Koksijde.

Hij wordt vaak gevraagd als concertorganist in binnen- en buitenland. De voorbije jaren was hij te horen in Nederland, Andorra, Spanje, Portugal, Polen, Italië, Duitsland, Slovakije, Rusland, Zwitserland, Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Australië (Sydney en Melbourne) en maakte hij een grote concerttournee in de Verenigde Staten met optredens in New York City, Washington DC, Shenandoah University en op het beroemde orgel van de Mormon Tabernacle in Salt Lake City.

Jan Vermeire is artistiek directeur van het Internationaal Orgelfestival van Koksijde, Haringe en Veurne-Nieuwpoort, en van het Festival International d’Orgue en Flandre, het orgelfestival van Frans-Vlaanderen.

Hij realiseerde meerdere cd-opnames op Vlaamse orgels, o.a. op het fraai gerestaureerde Van Peteghemorgel van Stavele. Naar aanleiding van Klara in Veurne verscheen een cd, opgenomen op het historisch Van Peteghemorgel van het Sint-Jansgasthuis in Veurne, afgewisseld met gregoriaanse gezangen door de heren van het Vlaams Radio Koor. De Nederlandse Radio 4 (NCRV) verzorgde een reeks uitzendingen met Jan Vermeire op historische orgels in West-Vlaanderen. In 2008 maakte hij een cd met het Ottone Brass Quintet, opgenomen op het prachtige Woehlorgel in Cuxhaven (DE) met werken van Guilmant, Franck, Boëllmann en Saint-Saëns. In het najaar van 2009 kwam een cd uit van het historische Jacobus Van Eyndeorgel (1716) in Ver-Assebroek (Brugge) met muziek van Sweelinck, Browne, Cornet, Martín y Coll en anonieme Vlaamse meesters. In 2012 verscheen een cd met werken van Bach op het Jürgen Ahrendorgel van Porrentruy (Zwitserland). In 2016 werkt hij mee aan een groots opgezet Duits project van het cd-label Fagott Orgelverlag met een reeks van 11 cd’s met het integraal orgeloeuvre van Samuel Scheidt. Begin 2017 verscheen in Andorra de cd “Nous Cants” met werken van componist Ignacio Ribas Taléns, waarvoor hij met Alain De Rudder het werk Escena Final voor orgel en trompet inspeelde.

Jan Vermeire experimenteert graag en zoekt voortdurend naar nieuwe impulsen in het orgelleven. Met verteller Peter Van Bouwel brengt hij als de OrgelJan orgelsprookjes voor kinderen, zoals het verhaal van Babar, het kleine olifantje, en Carolus Trippel en het betoverde orgel.

Hij speelt vaak samen met andere klassieke muzikanten zoals Alain De Rudder (trompet), Dorian Gheorghilas (panfluit) en is lid van het Trio Seraphim met sopraan Hilde Coppé en trompettist Bart Coppé. Met een andere kompaan, de Oekraïense bajanspeler Bogdan Nesterenko, heeft hij een programma op poten gezet voor Russische accordeon en orgel, een heel originele combinatie.

Tijdens de coronapandemie startte Jan Vermeire een nieuw project op: BACH InteGRAAL met de bedoeling om op termijn het volledige orgelwerk van Johann Sebastian Bach uit te voeren. Hij speelde al negen Bach-concerten, een paar voor live publiek, het grootste deel werd via YouTube uitgezonden, en is er nog steeds te bekijken en beluisteren. Dit project kreeg steun van de Vlaamse regering.

Alain De Rudder a étudié successivement à l'Institut Lemmens de Louvain, au Conservatoire royal de musique de Bruxelles et à la Staatliche Hochschule für Musik de Karlsruhe. En 1990, il a été sélectionné pour l'Orchestre des jeunes de la Communauté européenne, où il a joué avec des chefs d'orchestre tels que Claudio Abbado, Vladimir Ashkenazy, Carlo Maria Giulini et Charles Dutoit jusqu'en 1992.

Depuis 1992, il est trompettiste solo de la deFilharmonie et est régulièrement invité par le NDR-Sinfonieorchester Hamburg, l'orchestre symphonique de la Hessische Rundfunk à Francfort, le Mahler Chamber Orchestra et le Lucerne Festival Orchestra.

En tant que soliste, Alain a collaboré à plusieurs reprises avec la deFilharmonie, l'Ensemble Modern, les cordes de Budapest, les solistes de Trondheim, le Würtembergisches Kammerorchester Heilbronn et le China National Symphony Orchestra.

Alain est actif en tant que trompettiste soliste sur instruments historiques avec l'Orchestre des Champs-Elysées et est également membre de plusieurs ensembles tels que le Collegium Vocale Gent orchestra et Il Gardellino. Depuis 2012, il enseigne la trompette historique au MAGO à Anvers.

Jan Vermeire (né en 1968) a étudié l'orgue avec Robert Deleersnyder à l'Académie de Musique de Veurne et plus tard avec Hubert Schoonbroodt au département francophone du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles. Il a également suivi des cours réguliers avec la pédagogue musicale hongroise et viennoise Hedda Szamosi. Il a étudié la direction de chœur avec Florian Heyerick au Conservatoire royal de Gand.

De 1994 à 2011, il a été organiste de l'église Sainte-Walburge à Veurne. Depuis décembre 2011, il est organiste-titulaire de l'église moderniste Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk à Koksijde.

Il est souvent sollicité comme organiste de concert en Belgique et à l'étranger. Ces dernières années, on a pu l'entendre aux Pays-Bas, en Andorre, en Espagne, au Portugal, en Pologne, en Italie, en Allemagne, en Slovaquie, en Russie, en Suisse, en France, en Irlande, au Royaume-Uni, en Australie (Sydney et Melbourne) et lors d'une grande tournée de concerts aux États-Unis, avec des représentations à New York City, Washington DC, Shenandoah University et sur le célèbre orgue du Mormon Tabernacle à Salt Lake City.

Jan Vermeire est directeur artistique du Festival international d'orgue de Koksijde, Haringe et Veurne-Nieuwpoort, ainsi que du Festival international d'orgue en Flandre, le festival d'orgue de la Flandre française.

Il a enregistré plusieurs CD sur des orgues flamands, notamment sur l'orgue Van Peteghem de Stavele, magnifiquement restauré. Un CD est paru à l'occasion de Klara in Veurne, enregistré sur l'orgue historique Van Peteghem de la Sint-Jansgasthuis à Veurne, entrecoupé de chants grégoriens interprétés par les messieurs du Chœur de la Radio flamande. La radio néerlandaise 4 (NCRV) a organisé une série d'émissions avec Jan Vermeire sur les orgues historiques de Flandre occidentale. En 2008, il a enregistré un CD avec le Ottone Brass Quintet sur le magnifique orgue Woehlor de Cuxhaven (DE), avec des œuvres de Guilmant, Franck, Boëllmann et Saint-Saëns. À l'automne 2009, un CD a été publié sur l'orgue historique Jacobus Van Eynde (1716) à Ver-Assebroek (Bruges) avec de la musique de Sweelinck, Browne, Cornet, Martín y Coll et des maîtres flamands anonymes. En 2012, il a publié un CD d'œuvres de Bach sur l'orgue Jürgen Ahrend de Porrentruy (Suisse). En 2016, il a participé à un grand projet allemand du label Fagott Orgelverlag CD avec une série de 11 CD présentant l'œuvre intégrale pour orgue de Samuel Scheidt. Début 2017, Andorra a sorti le CD "Nous Cants" avec des œuvres du compositeur Ignacio Ribas Taléns, pour lequel il a inscrit l'œuvre Escena Final pour orgue et trompette avec Alain De Rudder.

Jan Vermeire aime expérimenter et est constamment à la recherche de nouvelles impulsions dans le domaine de l'orgue. Avec le narrateur Peter Van Bouwel, il interprète des contes d'orgue pour enfants sous le nom d'OrgelJan, comme l'histoire de Babar, le petit éléphant, et Carolus Trippel et l'orgue enchanté.

 Il joue souvent avec d'autres musiciens classiques comme Alain De Rudder (trompette), Dorian Gheorghilas (flûte de pan) et fait partie du Trio Seraphim avec la soprano Hilde Coppé et le trompettiste Bart Coppé. Avec un autre compagnon, le joueur de bayan ukrainien Bogdan Nesterenko, il a créé un programme pour accordéon russe et orgue, une combinaison très originale.

 

Pendant la pandémie de corona, Jan Vermeire a lancé un nouveau projet : BACH InteGRAAL, avec l'intention d'interpréter à terme l'intégralité de l'œuvre pour orgue de Jean-Sébastien Bach. Il a déjà donné neuf concerts Bach, dont quelques-uns en direct, la plupart ayant été diffusés sur YouTube, où ils peuvent encore être visionnés et écoutés. Ce projet a reçu le soutien du gouvernement flamand.

Alain De Rudder studied successively at the Lemmens Institute in Leuven, the Royal Conservatory of Music in Brussels and the Staatliche Hochschule für Musik in Karlsruhe. In 1990, he was selected for the European Comunity Youth Orchestra where he played with conductors such as Claudio Abbado, Vladimir Ashkenazy, Carlo Maria Giulini and Charles Dutoit until 1992.

Since 1992, he has been solo trumpeter of deFilharmonie and is a regular guest of the NDR-Sinfonieorchester Hamburg, the Symphony Orchestra of the Hessische Rundfunk in Frankfurt, the Mahler Chamber Orchestra and the Lucerne Festival Orchestra.

As a soloist, Alain has collaborated several times with deFilharmonie, the Ensemble Modern, the Budapest strings, the Trondheim soloists, the Würtembergisches Kammerorchester Heilbronn and the China National Symphony Orchestra.

Alain is active as solo trumpeter on historical instruments with the Orchestre des Champs-Elysées and is also a member of several ensembles such as the Collegium Vocale Gent orchestra and Il Gardellino. Since 2012, he has been teaching historical trumpet at MAGO in Antwerp.

Jan Vermeire (b. 1968) studied organ with Robert Deleersnyder at the Music Academy of Veurne and later with Hubert Schoonbroodt at the French-speaking department of the Royal Brussels Music Conservatory. He also took regular lessons with Hungarian-Vienna music pedagogue Hedda Szamosi. He studied choral conducting with Florian Heyerick at the Royal Conservatory of Ghent.

From 1994 to 2011, he was organist of St Walburga's church in Veurne. Since December 2011, he has been organist-titularist of the modernist Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde.

He is often asked as a concert organist at home and abroad. In recent years, he has been heard in the Netherlands, Andorra, Spain, Portugal, Poland, Italy, Germany, Slovakia, Russia, Switzerland, France, Ireland, the United Kingdom, Australia (Sydney and Melbourne) and made a major concert tour in the United States with performances in New York City, Washington DC, Shenandoah University and on the famous organ of the Mormon Tabernacle in Salt Lake City.

Jan Vermeire is artistic director of the International Organ Festival of Koksijde, Haringe and Veurne-Nieuwpoort, and of the Festival International d'Orgue en Flandre, the organ festival of French Flanders.

He made several CD recordings on Flemish organs, including on the beautifully restored Van Peteghem organ of Stavele. A CD appeared on the occasion of Klara in Veurne, recorded on the historic Van Peteghem organ of the Sint-Jansgasthuis in Veurne, interspersed with Gregorian chants by the gentlemen of the Flemish Radio Choir. Dutch Radio 4 (NCRV) hosted a series of broadcasts with Jan Vermeire on historic organs in West Flanders. In 2008, he made a CD with the Ottone Brass Quintet, recorded on the beautiful Woehlor organ in Cuxhaven (DE) with works by Guilmant, Franck, Boëllmann and Saint-Saëns. In autumn 2009, a CD was released from the historic Jacobus Van Eynde organ (1716) in Ver-Assebroek (Bruges) with music by Sweelinck, Browne, Cornet, Martín y Coll and anonymous Flemish masters. In 2012, he released a CD of works by Bach on the Jürgen Ahrend organ of Porrentruy (Switzerland). In 2016, he participated in a major German project by the Fagott Orgelverlag CD label with a series of 11 CDs featuring the integral organ oeuvre of Samuel Scheidt. At the beginning of 2017, Andorra released the CD "Nous Cants" with works by composer Ignacio Ribas Taléns, for which he inscribed the work Escena Final for organ and trumpet with Alain De Rudder.

Jan Vermeire likes to experiment and is constantly looking for new impulses in organ playing. With narrator Peter Van Bouwel, he performs organ fairy tales for children as the OrgelJan, such as the story of Babar, the little elephant, and Carolus Trippel and the enchanted organ.

He often plays with other classical musicians such as Alain De Rudder (trumpet), Dorian Gheorghilas (pan flute) and is a member of the Trio Seraphim with soprano Hilde Coppé and trumpeter Bart Coppé. With another companion, Ukrainian bayan player Bogdan Nesterenko, he has created a programme for Russian accordion and organ, a very original combination.

During the corona pandemic, Jan Vermeire started a new project: BACH InteGRAAL with the intention of eventually performing the complete organ works of Johann Sebastian Bach. He has already played nine Bach concerts, a few for live audiences, most of them broadcast via YouTube, and can still be viewed and listened to there. This project received support from the Flemish government.

 

Tickets 2024

Event Event Date Individual Price Capacity Available Place Register
Bart Jacobs 21 juin 2024 20:00 12 € en prévente| 15 € à la porte 200 191
Ana Belén Garcìa 5 juillet 2024 20:00 12 € en prévente| 15 € à la porte 200 191
Olivier Houette 19 juillet 2024 20:00 12 € en prévente| 15 € à la porte 200 191
Adriaan Hoek 2 août 2024 20:00 12 € en prévente| 15 € à la porte 200 191
Jan Vermeire & Dimos De Beun 15 août 2024 17:00 12 € en prévente| 15 € à la porte 200 189
Banquet 15 août 2024 19:00 € 45/personne | 5 concerts & Banquet 89€ pp au lieu de 105€ pp 200 191

Jouw bestelling

Votre commande

Your order

Your cart is empty